logo Bliv medlem her

www.hestens-venner.dk
- foreningen med aktiviteter for alle heste

Næste aktivitet


13. august 2022 - Agility konkurrence hvor alle kan være med
27. august 2022 - Hyggeweekend med agility
16. oktober 2022 - Orienterings-ridning/kørsel
6. november 2022 - Miljøtræning v/Ejner Møller Andersen

Sidste nyt

Sidste nyt på hjemmesiden
samt tilmelding til nyhedsbrev

Opdateret : 06-06-2022

Facebook
Besøg os på Facebook

Forum

Sidste nyt i forum :
05-06-2022 kl.21:00

Menu :

 FORSIDEN
 BESTYRELSEN
 MEDLEMMER
 MEDLEMSBLAD
 AKTIVITETER
 - Kalender 2022
 - Kalender 2021
 - Kalender 2020
 - Kalender 2019
 - Kalender 2018
 - Kalender 2017
 - Kalender 2016
 - Kalender 2015
 - Kalender 2014
 - Kalender 2013
 - Kalender 2012
 - Kalender 2011
 - Kalender 2010
 - Kalender 2009
 - Kalender 2008
 - Kalender 2007
 - Kalender 2006
 - Kalender 2005
 - I støbeskeen
 LINK
 BILLEDGALLERI
 
 OM HJEMMESIDEN
 


Du er ikke logget ind

Log ind

   

Aktivitetskalender 2012 :

Her vil du kunne læse lidt om hvilke aktiviteter der er planlagt.

Hvis du søger efter træningsdatoer på vores kørebane, skal du kigge under punktet kørebane i menuen til venstre.

Hvad: Generalforsamling
Dato: 29. februar 2012
Tid: kl. 19:00
Sted: Ordruplund, Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse

Kontaktperson: Lone Wunsch, tlf. 5781 1718 (bedst efter kl. 17.00), mail: lw@kwplan.dk

 

Hent / udskriv indkaldelse til generalforsamling som pdf

Indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 29. februar 2012 kl. 19.00
Adresse: Lone Wunsch, Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse. 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
   
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
   
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
   
 4. Fastsættelse af kontingent
  Nuværende kontingent er 100 kr. om året, som dækker udgifterne til hjemmesiden, samt trykning og forsendelse af foreningsbladet Pære Posten, foreningens ansvarsforsikring og indkøb af rosétter til arrangementerne.
   
 5. Indkomne forslag
  5A: nyt navn til foreningen
  På sidste års generalforsamling blev det vedtaget ved et flertal af de fremmødte at skifte navn for foreningen. (Se referatet af generalforsamling af 11/2-2011 punkt 5). Da der ikke var fremmødt 2/3 af foreningens medlemmer, kunne forslaget om navneændringen ikke vedtages ifølge vores vedtægter, men forslaget kan vedtages på en ny generalforsamling, hvor mindst 2/3 af DE FREMMØDTE medlemmer skal stemme for forslaget.
  Generalforsamlingen d. 29/2-12 er således "en ny generalforsamling", hvor forslaget kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
  Forslag til nyt navn skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar 2012
   
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  På valg til bestyrelsen er Bjarne Sørensen og Lone Wunsch (begge modtager genvalg)
  På valg til bestyrelsessuppleanter er Karen Sjøholm (modtager ikke genvalg) og Verner Muhlig (modtager genvalg)
   
 7. Valg af bilagskontrollør
   
 8. Aktivitetsplan for 2012
   
 9. Eventuelt

 

Forslag (punkt 5) skal indgives til et af bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter gennemgang af dagsordenen giver formanden islagkage, the og kaffe.

Vel mødt!
Bestyrelsen

Vejforklaring: Ordrup ligger ca. 4 km syd-vest fra St. Merløse. Kør ad landevejen mellem Ringsted og St. Merløse. 2 km syd for St. Merløse drejes ad Ordrupvej, herefter køres gennem Ordrup By ud til skoven = ca. 1.8 km i alt. Ordruplund = Den Gamle Skole (stor rød bygning) ligger på højre hånd lige efter skoven. (Kører man efter Kraks Vejviser, kommer man ud på flere småveje fra modsatte side af skoven.)

 Til top

Hvad: Besøg De Kongelige stalde, ruinerne af Absalons Bispeborg og ruinerne af Københavns Slot
Dato: 31. marts 2012
Tid: kl. 11:30
Sted: Indgangen til De Kongelige Stalde

Tilmelding: senest 26. marts 2012 (først til mølle-princip)
Kontaktperson: Kristian Wunsch, tlf. 2133 1381
Pris: Voksne 80,- kr., børn (7-14 år) 60,- kr., børn under 7 år gratis
(Der er desværre kun plads til 30 deltagere, dels fordi der ikke særlig god plads i ruinerne under Christiansborg, og guiden kan ikke høres, hvis selskabet overstiger 30 personer)

 

Vi mødes kl. 11.30 ved indgangen til De Kongelige Stalde, hvor vi betaler entré og spiser den medbragte håndmad.

Derefter begynder rundvisningen i De Kongelige Stalde, som for nylig er blevet bygget om i henhold til den nye lovgivning om opstaldning af heste. Den gamle stil i stalden er bevaret, og ombygningen er imponerende flot. Vi får sikkert lov at klappe de flotte, hvide kladruber heste i stalden og høre, hvordan den daglige træning af hestene er tilrettelagt.

Efter ca. 1 time i De Kongelige Stalde bliver vi guidet ned under Christiansborg Slot, hvor ruinerne af Absalons Bispeborg og resterne af Københavns Slot findes. Begge blev revet ned i 1731, da man påbegyndte byggeriet af det 1. Christiansborg Slot. I gamle dage rev man ikke bygningerne ned på samme måde, som man gør nu om dage. Man byggede de nye bygninger oven på resterne af de gamle. Det 1. Christiansborg Slot brændte helt ned i 1794, og det 2. Christiansborg Slot blev indviet i 1828, men det nedbrændte i 1884 lige med undtagelse af slotskirken, som står der endnu. Det nuværende Christiansborg Slot, som er det 3., er opført 1907 – 1928. Ridebaneanlægget er det eneste bevarede fra det 1. Christiansborg Slot. Ridebaneanlægget stod færdigt i 1749.

 Til top

Hvad: Sæsonstart på ride- og kørebanen
Dato: 5. april 2012
Tid: kl. 13:00 - 16:00
Sted: Præstemarken, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup

Tilmelding: ikke nødvendig

 

Sæsonen for træning på banen i Sdr. Jernløse starter torsdag d. 5. april 2012. Det er i påsken, og det er Skærtorsdag. Derfor mødes vi allerede kl. 13.00. Der vil være opstillet dressurbane, keglebane og agility i tidsrummet kl. 13.00 til 16.00. Medbring madpakken, eftermiddagskaffen og evt. en klapstol og få et par hyggelige timer med eller uden hest.

Varm påklædning anbefales, da vi kun kan tilbyde tørvejr under vores telt-pavillon.

Alle kan få lov til at bruge banen på denne dag, uanset om man har købt banekort for 2012 eller ej. Resten af året gælder brugerbetalingen, som er beskrevet her.

Arrangementet er med forbehold for vejret. I tilfælde af snevejr vil arrangementet blive aflyst. Hold øje med vejret og med hjemmesiden.

Vel mødt til ny sæson Skærtorsdag d. 5. april kl. 13 - 16

Øvrige træningsdatoer for resten af året kan ses her.

 Til top

Hvad: Skovtur til Kilden
Dato: 17. juni 2012
Tid: 10:30
Sted: Man mødes på Ordruplund hos Klaus og Lone Wunsch,
Ordrupvej 80, 4370 Store Merløse

Pris: 60 kr. pr. ekvipage (brugerbetaling til Sorø Akademis Skove) Passagerer på hestevogne betaler 20 kr.
Tilmelding: Senest 13. juni 2012
Kontaktperson: Lone Wunsch, tlf. 5781 1718 (bedst efter kl. 17.00), mail: lw@kwplan.dk

Skovtur til Kilden i Store Bøgeskov

Søndag d. 17. juni krydser vi fingre for godt sommervejr.

Vi mødes kl. 10. 30, hvor vi spænder hestene for vognene, og lægger sadel på de heste, man har valgt at ride.

Familie og venner til rytterne kan evt. få plads på en vogn. Det er Lone, der holder styr på vognpladserne. Derfor er det vigtigt at meddele Lone, hvor mange man møder op.

Kl. 11.00 regner vi med at være klar til afgang med kurs mod Store Bøgeskov, som ligger på den modsatte side af Gyrstinge Sø.

Når vi starter fra Ordruplund, vil vi kunne se ud over søen over til Kilden i Store Bøgeskov, hvor vi holder frokost. Turen til Kilden er ca. 7 km, når man tager den korteste vej gennem Store Bøgeskov. Hvis stemningen er til det, og vejret er med os, bliver turen i Store Bøgeskov forlænget med 4 – 5 km, inden vi tager frokosten ved Kilden.

Under opholdet ved Kilden vil det være muligt for hestene at græsse lidt. MEN det skal lige oplyses, at der er ingen indhegning på græsarealet.

Kilden er et historisk sted. En underjordisk kilde har sit udspring ved kanten af Gyrstinge Sø. Mange er blevet døbt ved Kilden, og der foregår stadig dåb på stedet, ligesom nogle folk vælger at blive viet på det naturskønne sted, som Kilden er.

Efter et par timers ophold ved Kilden pakker vi sammen, og turen går tilbage via de små hyggelige veje til Ordruplund, hvor der vil være opsat grill.

Der vil være mulighed for at få hestene på fold. Spisepladsen vil være med udsyn til hestefolden, så man kan have opsyn med hestene, imens vi spiser.

Foreningen er vært med en øl/vand til aftensmaden.

Hermed har vi lagt op til et skovtursarrangement, hvor man kan vælge at deltage på flere niveauer.

Tilmed hvad du/I har lyst og tid til at deltage i.

Vejforklaring:

Ordrup ligger ca. 4 km syd-vest fra St. Merløse.

Kør ad landevejen mellem Ringsted og St. Merløse. 2 km syd for St. Merløse drejes ad Ordrupvej, herefter køres gennem Ordrup By ud til skoven = ca. 1.8 km i alt. Den Gamle Skole (stor rød bygning) ligger på højre hånd lige efter skoven.

(Kører man efter Kraks Vejviser, kommer man ud på flere småveje fra modsatte side af skoven.)


Se billeder fra sidste skovtur.

 Til top

Hvad: Orienterings-ridning/kørsel
Dato: 14. oktober 2012
Tid: kl. 11:00 (briefing)
Sted: Mødested ved Avnstrupcenteret, Bidstrup Skovene ved Hvalsø, (I Ny Tolstrup drejes ad Avnstrupvej)

Pris: 60 kr. pr. ekvipage. Passagerer kører gratis. Medlemmer af Hestens Venner: 50 kr. pr. ekvipage
Tilmelding: Senest 7. oktober 2012. Der er loft på 45 ekvipager.
Kontaktperson: Lone Wunsch, tlf. 5781 1718 (bedst efter kl. 17.00), mail: lw@kwplan.dk
Kontakttelefon på selve dagen: 20922075

Der er oprettet en kontakttelefon til nødstilfælde til sekretariatet på selve orienteringsridningsdagen, søndag d. 14/10-2012.

Kontakttelefon: 20922075

Alle andre henvendelser vedr. arrangementet bedes rettet til Lone Wunsch, tlf. 5781 1718 (bedst efter kl. 17.00), mail: lw@kwplan.dk

Alle kan deltage

Man møder kl. 11 til briefing ved sekretariatet. Forud for dette skal man skal have meldt til start, og her får man udleveret en startliste med starttider.

Ryttere rider i hold 2-3-stykker sammen. Ingen rider alene. Holdene sendes af sted med  ca. 5 minutters mellemrum og følger ridestien. I 2009 var ruten ca. 8,5 km. Ridestien er afmærket med hvide hestesko på træerne. På ruten vil der hænge poster med opgaver, der skal løses. Hvis man overser en post, mister man de point, som opgaven giver.
Man skal være opmærksom på sten og grene, der kan ligge på ridestien.
I perioder med regn kan ridestien være blød.
Ved tilmelding oplyses hvem man gerne vil ride sammen med.

Kørende sendes af sted med 5 minutters mellemrum og følger en rute, der er angivet på et kort, som udleveres på dagen. Derfor skal der være mindst en person på vognen foruden kusken. Der må være lige så mange passagerer på vognen, som kusken tillader, der er plads til. På ruten vil der hænge poster med opgaver, der skal løses. Hvis man overser en post, mister man de point, som opgaven giver.

Passagerer. Hvis man ikke selv har mulighed for at møde op med en hest, så vil der være plads på en hestevogn. Kuskene vil sikkert gerne have så mange som muligt med på vognen til at hjælpe med at løse opgaverne. Det er gratis at køre med som passager på en vogn, da alle point går til kusken.

Tilmelding senest d. 7. oktober 2012 til Lone Wunsch tlf. 57 81 17 18
(bedst efter kl. 17.00)
Tilmeldingen gælder også passagerer og her vil ”først til mølle” princippet blive brugt.

Pris: 60 kr. pr. ekvipage. Passagerer kører gratis.
Pris for medlemmer af Hestens Venner: 50 kr. pr. ekvipage.

Hestens Venner byder alle hesteracer velkommen på dagen.

 Til top

Hvad: Besøg De Kongelige stalde, ruinerne af Absalons Bispeborg og ruinerne af Københavns Slot
Dato: 18. november 2012
Tid: kl. 11:30
Sted: Indgangen til De Kongelige Stalde

Tilmelding: senest ultimo oktober 2012 (først til mølle-princip)
Kontaktperson: Kristian Wunsch, tlf. 2133 1381
Pris: Voksne 80,- kr., børn (7-14 år) 60,- kr., børn under 7 år 20,- kr.
(Der er desværre kun plads til 30 deltagere, dels fordi der ikke særlig god plads i ruinerne under Christiansborg, og guiden kan ikke høres, hvis selskabet overstiger 30 personer)

 

Der er desværre kun plads til 30 deltagere, dels fordi der ikke særlig god plads i ruinerne under Christiansborg, og guiden kan ikke høres, hvis selskabet overstiger 30 personer.

Vi mødes kl. 11.30 ved indgangen til De Kongelige Stalde, hvor vi betaler entré og spiser den medbragte håndmad. Derefter begynder rundvisningen i De Kongelige Stalde, som for nylig er blevet bygget om i henhold til den nye lovgivning om opstaldning af heste. Den gamle stil i stalden er bevaret, og ombygningen er imponerende flot. Vi får sikkert lov at klappe de flotte, hvide kladruber heste i stalden og høre, hvordan den daglige træning af hestene er tilrettelagt.

Efter ca. 1 time i De Kongelige Stalde bliver vi guidet ned under Christiansborg Slot, hvor ruinerne af Absalons Bispeborg og resterne af Københavns Slot findes. Begge blev revet ned i 1731, da man påbegyndte byggeriet af det 1. Christiansborg Slot. I gamle dage rev man ikke bygningerne ned på samme måde, som man gør nu om dage. Man byggede de nye bygninger oven på resterne af de gamle. Det 1. Christiansborg Slot brændte helt ned i 1794, og det 2. Christiansborg Slot blev indviet i 1828, men det nedbrændte i 1884 lige med undtagelse af slotskirken, som står der endnu. Det nuværende Christiansborg Slot, som er det 3., er opført 1907 – 1928. Ridebaneanlægget er det eneste bevarede fra det 1. Christiansborg Slot. Ridebaneanlægget stod færdigt i 1749.

 Til top

Version: Mobil | Desktop ..:: Opdateret : 06-06-2022 ::..

Birkealleens Webdesign