Hvad: Heste, kvæg og biodiversitet, fup eller fakta
Dato: 7. februar 2022 kl. 19:00 - 21:00
Sted: Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund

Pris: Prisen for arrangementet er med kaffe og kage:
30 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding: 1. februar 2022
Kontaktperson: Lone Wunsch tlf.: 22 84 42 04, mail: lone@hestens-venner.dk

Heste, kvæg og biodiversitet, fup eller fakta

ved Klaus Wunsch, forstkandidat

Temaaftenen er arrangeret i samarbejde med Bromme Køreforening.


Biodiversitet og dynamit af Klaus Wunsch


Biodiversitet og dynamit af Klaus Wunsch


Tegnet af Klaus Wunsch

Når man kører eller rider en tur i skoven, er det sikkert ikke alle der tænker over, hvorfor skovarbejderen har ladet store træer ligge i skovbunden for at rådne op, hvorfor der er sat hegn om­kring en nyplantning, og hvorfor der pludselig er en hegning med kreaturer, der – ud over at forskrække hesten - har travlt med at æde græs.

For at give tilhøreren en bedre forståelse af Danmarks natur, vil Klaus fortælle om Danmarks naturtyper og kulturlandskaber. Han vil forklare begreber som biodiversitet, naturpleje og natur­genop­retning, truede arter m.m., og forsøge at besvare spørgsmål som ”Hvad betyder Danmarks historie for vores natur”, ”Hvordan op­stod den jyske hede?”, ”Hvorfor var der næsten ingen skov i Danmark i år 1800?”, ”Hvilken rolle har heste og kvæg i pleje af den danske natur?” og ”Er det nødvendigt at indhegne vores natur for at beskytte den?”.

I Vores Vejr i DR1, som blev sendt fra Stege i sommeren 2020, kunne man se sprængning af et stort, sundt bøgetræ i forbindelse med naturpleje på Møn.

Kom og hør forklaringen ved temaaftenen d. 7. februar 2022.