Hvad: Generalforsamling
Dato: 28. april 2022 kl. 18:30 - 21:00
Sted: Ejdrupgård, Landevejen 119, 4060 Kirke Såby

Kontaktperson: Af hensyn til mængden af kager, må man meget gerne tilmelde sig hos Heidi Adsbøl Pedersen tlf.: 2024 1368, mail: heidi@hestens-venner.dk

Generalforsamling

OBS: Vi kan blive nødt til at udsætte Generalforsamlingen, hvis der kommer restriktioner i relation til Corona-situationen. Hold øje med hjemmeside og FaceBook

Dagsorden ifølge vedtægterne:

#1 - Valg af dirigent
#2 - Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
#3 - Godkendelse af det reviderede regnskab
#4 - Fastsættelse af kontingent. Nuværende kontingent er 150 kr. om året, som har dækket udgifterne til hjemmesiden, samt trykning og forsendelse af foreningsbladet Pære Posten, foreningens ansvarsforsikring og indkøb af rosetter til arrangementerne.
#5 - Indkomne forslag
#6 - Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleanter.
På valg til bestyrelsen er:

Bjarne Sørensen (modtager genvalg)
Heidi Adsbøl Pedersen (modtager genvalg)
Lone Wunsch (modtager genvalg)

På valg til bestyrelses suppleanter er:

Lene Rath (modtager genvalg)
Helena Fredensborg Lind (modtager genvalg)

#7 - Valg af billagskontrollør
#8 - Aktivitetsplan for 2022
#9 - Eventelt

Forslag (punkt 5) skal indgives til et af bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen giver foreningen the/kaffe og kage.

Bemærk at generalforsamlingen, som skulle have været holdt i februar måned, holdes med 2 måneders forsinkelse på grund af Coronasituationen hen over vinteren 2021/2022