Hvad: Generalforsamling
Dato: 27. februar 2020 kl. 18:30 - 21:30
Sted: Ejdrupgård,Landevejen 119, 4060 Kirke Såby

Kontaktperson: Heidi Adsbøl, tlf. 2024 1368, mail: heidi@hestens-venner.dk

Af hensyn til mængden af kager, må man meget gerne tilmelde sig hos Heidi.

Bemærk at adressen ikke er den
samme som de forgangne år.

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om forenings virksomhed i det forløbne år
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent. Nuværende kontingent er 150 kr. om året, som dækker udgifterne til hjemmesiden, samt trykning og forsendelse af foreningsbladet Pære Posten, foreningens ansvarsforsikring og indkøb af rosetter til arrangementerne.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleanter. På valg til bestyrelsen er: Bjarne Sørensen (modtager genvalg), Heidi Adsbøl Pedersen (modtager genvalg) og Lone Wunsch (modtager genvalg). På valg til bestyrelses suppleanter er: Hanne Jensen (modtager genvalg) og Verner Muhlig (modtager genvalg)
Hvis man gerne ville være med i bestyrelsen, må man gerne melde sig.
Vi kan godt bruge flere.
7. Valg af billagskontrollør
8. Aktivitetsplan for 2020
9. Eventuelt

Forslag (punkt 5) skal indgives til et af bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.
Under generalforsamlingen giver foreningen the/kaffe og kage.